Daily Archives: February 11, 2019


Δικαστική Διεκδίκηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ 13ου & 14ου μισθού Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», προχώρησε σε έρευνα για την δικαστική διεκδίκηση του 13ου και 14ου μισθού, που περικόπηκαν με τον Ν.4093/2012 και αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να δοθεί στον δικηγόρο με τη πιο συμφέρουσα προσφορά. Συγκεκριμένα:   Αμούργης Παντελής & Συνεργάτες, τηλ. 2103644057: […]