Κάλεσμα για συμμετοχή στη συγκέντρωση ενάντια στη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων, γνωστή και ως TTIP


Δ.Τ.09.10.2015