Κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής αμοιβής εξέταστρου πέντε (5) ευρώ στις δημόσιες δομές του ΕΣΥ


Ν.490.2015(ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 5ΕΥΡΩ)