Νόμος για την Δημόσια Διοίκηση. Ψηφίστηκε η διάταξη για χορήγηση των δεδουλευμένων πρόσθετων αμοιβών από 1/1/2015


ΑΘΗΝΑ 08/05/2015

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
(ΑΡΘΡΑ 33, 34)

Ψηφίστηκε η διάταξη για χορήγηση των νυχτερινών – αργιών από 1/1/2015. Απομένει έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, χορήγηση κονδυλίου που να καλύπτει το σύνολο των δεδουλευμένων του τρέχοντος έτους, τροποποίηση ένταξης του ποσού στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων και προώθηση στους Παρέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (που ελέγχουν τις λοιπές δαπάνες των Νοσοκομείων) για έγκριση.

ΝΟΜΟΣ