Δικαστική Διεκδίκηση


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ 13ου & 14ου μισθού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», προχώρησε σε έρευνα για την δικαστική διεκδίκηση του 13ου και 14ου μισθού, που περικόπηκαν με τον Ν.4093/2012 και αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να δοθεί στον δικηγόρο με τη πιο συμφέρουσα προσφορά. Συγκεκριμένα:

 

Αμούργης Παντελής & Συνεργάτες, τηλ. 2103644057:

Η δικηγορική αμοιβή καθορίζεται στο ποσό των είκοσι (20,00) ευρώ για κάθε ενδιαφερόμενο υπάλληλο συν το ποσοστό 2% από τις τελικές απολαβές σε περίπτωση ευδοκίμησης της αγωγής, για την εκδίκαση της υπόθεσης στον πρώτο βαθμό.

Σε περίπτωση απόρριψης της αγωγής  ή επίλυσης της υπόθεσης με  οικειοθελή  ή εξώδικη ή νομοθετική ρύθμιση η αμοιβή θα είναι ΜΗΔΕΝΙΚΗ.

 

Ο δικηγόρος θα παραστεί την ΤΡΙΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 10.00 – 12.00 ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ (ΚΤΙΡΙΟ 2)

 

Στη διάθεσή του κάθε εργαζόμενου είναι όλες οι προσφορές.

Το Δ.Σ.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ