Ν.4683: Κύρωση της από 20-3-2020 Π.Ν.Π.


14.04.2020

Ν.4683: Κύρωση της από 20-3-2020 Π.Ν.Π.

Ν. 4689/ΦΕΚ 83/10-04-2020

Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 3: Μονιμοποίηση παροχής στους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ κατ’ έτος για την αγορά στολής

Άρθρο 9: Ένταξη του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου στις άγονες περιοχές

Άρθρο 10: Επίδομα θέσης ευθύνης

Άρθρο 16: Μετακινήσεις προσωπικού Δημοσίων Μονάδων Υγείας

https://www.poedhn.gr/search/item/5099-n4683-kyrosi-tis-apo-20-3-2020-pnp

Y._4683