Την Τρίτη 21/9/2021 Πανελλαδική Στάση Εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ 10:00-15:00 και Συγκέντρωση 11πμ. στο Υπουργείο Υγείας και για την Περιφέρεια στις ΥΠΕ.


Την Τρίτη 21/9/2021 Πανελλαδική Στάση Εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ 10:00-15:00 και Συγκέντρωση 11πμ. στο Υπουργείο Υγείας και για την Περιφέρεια στις ΥΠΕ. – Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. (poedhn.gr)