ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


Αποστολή ποσοστού Αξιολόγησης

ΑΘΗΝΑ 10/11/2017

Συνάδελφοι,
Οι τρείς φάσεις της Αξιολόγησης ολοκληρώθηκαν. Η συμμετοχή των εργαζομένων στην Απεργία – Αποχή ξεπέρασε το 90%.
Κάποιοι προϊστάμενοι δεν σεβάστηκαν την Απεργία – Αποχή των συναδέλφων. Υπέκυψαν στους εκβιασμούς και τις απειλές των Διοικητών και αξιολόγησαν σε κενά Φύλλα Αξιολόγησης τους υπαλλήλους ευθύνης τους.
Τα ποσοστά συμμετοχής σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε στην Απεργία – Αποχή από την Αξιολόγηση και στις τρείς φάσεις ξεπέρασε το 80%.
Οι υπάλληλοι που απεργούν – απέχουν από την Αξιολόγηση, δεν θα πρέπει να παραλαμβάνουν τα αντίγραφα Φύλλων Αξιολόγησης που περιλαμβάνουν αξιολόγηση από τον Α και Β Αξιολογητή ή του Β Αξιολογητή καθ’ ότι απεργούν – απέχουν από όλες τις φάσεις της Αξιολόγησης.
Δεν νομιμοποιούμε με την παραλαβή της βαθμολογίας, τις αυθαίρετες πράξεις της Διοίκησης.
Για να προσδιορίσουμε το ακριβές ποσοστό συμμετοχής να μας αποστείλετε σε αριθμούς υπαλλήλων τα ποσοστά συμμετοχής στην ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ:
 Από την Αυτοαξιολόγηση
 Από την Αξιολόγηση του Α και Β Αξιολογητή χωρίς τη συμμετοχή των υπαλλήλων
 Από την Αξιολόγηση του Β Αξιολόγηση χωρίς τη συμμετοχή του υπαλλήλου και του Α’ Αξιολογητή.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

 

http://www.poedhn.gr/anakoinoseis/item/2740-apostoli-posostoy-aksiologisis