Όραμα

Ριζοσπαστικό Αυτόνομο Μέτωπο Αγώνα


ΟΡΑΜΑ – Ανακοίνωση

 «Αύξηση του ωρομισθίου για Νυχτερινά- Εξαιρέσιμα κατά 15-20%. Αύξηση κατά 12.500.000 της κρατικής χρηματοδότησης για δεδουλευμένα 2016-2017. Με τη ψήφιση του Ν 4461/2017, με το άρθρο 102παρ. 2 επανέρχεται η αμοιβή για τα Νυχτερινά- Εξαιρέσιμα με τη προσαύξηση του 15% όπως ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια. Υλοποιείται επιτέλους μια δίκαιη διεκδίκηση που είχαμε αναδείξει σαν κίνημα […]