Νομοθεσία


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

 13.04.2017 Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας sxedio_nomou_metarrithm_ygeias Copy


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

13.04.2017 Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την κεντρικοποίηση Προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορεών ΣΧ.Ν.13.04.17


Ν.4456/2017

Ν. 4456 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων N.4456-01.03.2017


Σχέδιο Νόμου

03.02.2017 Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας για την αναμόρφωση της Οργάνωσης των Νοσοκομείων Αλλαγές στις • Υπηρεσίες Των Νοσοκομείων • Κατάργηση Των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ΜΕ ΚΥΑ • Μείωση Των συντελεστών πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού Των Υπηρεσιών Των Νοσοκομείων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ


Υπουργική Απόφαση

Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας για το έτος 2017 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦ.4265


Ν.4368/2016

Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις N.4368-21.2.2016


Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου: Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του Υπουργείου Υγείας ΑΡΘΡΟ 11 Υποχρεωτική απόλυση από το Δημόσιο με 40 έτη υπηρεσίας και 62 ετών (αντί 35 έτη υπηρεσίας και 60 ετών σήμερα). ΑΡΘΡΟ 12 Παράταση των Ατομικών Συμβάσεων Καθαριότητας έως 31/12/2016 και άλλες διατάξεις που αφορούν την υγεία (ΕΟΠΥΥ, Γεωργαφικά όρι  ΔΥΠΕ κ.α.).   30.12.2015(Φ.184)