Επικοινωνία


Error: The map ID (1) does not exist

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 154, Κτίριο 1 – ΚΟΦΚΑ (Υπόγειο)

Τηλέφωνα: 210- 7768193, 210- 7785691

Φαξ: 210- 7785691

e-mail: somgna@yahoo.gr, info@segna.gr