ΔΑΚΕ – Ανακοίνωση


ΔΑΚΕ « Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Αγαπητοί Συνάδελφοι

 

Πρόσφατα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε ως Πανδημία την επιδημία του ιού covid 19.

Τα συστήματα υγείας διεθνώς μπαίνουν σε παγκόσμια κρίση που αφορά την δυνατότητα αντιμετώπισης συνανθρώπων μας με νόσο που έχει απρόβλεπτη επέκταση και βιολογική συμπεριφορά.

Το Ελληνικό  Εθνικό Σύστημα Υγείας πλήττεται από πολλών ετών από σημαντική υποστελέχωση , η οποία λόγω της πρόσφατης πανδημίας παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» με επιστημονική επάρκεια και αποτελεσματικότητα αντιμετωπίζουν την πανδημία. Είναι χρέος της πολιτείας  με ψυχραιμία να λάβει τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και των ασθενών που είτε έχουν προσβληθεί από τον ιό , είτε πάσχουν από άλλες παθήσεις.

Η  επαρκής προστασία των λειτουργών της υγείας κατά την διάρκεια της άσκησης του δύσκολου ιατρικού, νοσηλευτικού η διοικητικού έργου  είναι επιβεβλημένη.

Οι φορείς , σύλλογοι και ενώσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας πρέπει να επιδείξουν υπευθυνότητα, ψυχραιμία και συνεργασία με την πολιτεία για την προστασία της υγείας του πληθυσμού καθώς και των εργαζομένων στο χώρο της υγείας.

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΑΚΕ                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΔΑΚΕ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ                                                   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΚΑΝΗ

ΔΑΚΕ ΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ