ΝΟΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ


16.09.2019

Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο

Άρθρα 49-56 Αφορούν εργασιακά θέματα

Άρθρο 50 Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Γνωμοδοτικό Σημείωμα για Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ