Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου


Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου: Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του Υπουργείου Υγείας

ΑΡΘΡΟ 11

Υποχρεωτική απόλυση από το Δημόσιο με 40 έτη υπηρεσίας και 62 ετών (αντί 35 έτη υπηρεσίας και 60 ετών σήμερα).

ΑΡΘΡΟ 12

Παράταση των Ατομικών Συμβάσεων Καθαριότητας έως 31/12/2016 και άλλες διατάξεις που αφορούν την υγεία (ΕΟΠΥΥ, Γεωργαφικά όρι  ΔΥΠΕ κ.α.).

 

30.12.2015(Φ.184)