Σχέδιο Νόμου


03.02.2017

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας για την αναμόρφωση της Οργάνωσης των Νοσοκομείων

Αλλαγές στις

• Υπηρεσίες Των Νοσοκομείων
• Κατάργηση Των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ΜΕ ΚΥΑ
• Μείωση Των συντελεστών πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού Των Υπηρεσιών Των Νοσοκομείων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ