ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ


13.04.2017

Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την κεντρικοποίηση Προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορεών

ΣΧ.Ν.13.04.17